Kelebihan Ahli KOPEKIDA

 1. Anggota ialah pemilik Koperasi dan pengguna perkhidmatan dan produk yang ditawarkan.

 2. Koperasi menawarkan perkhidmatan dan produk berkualiti pada harga yang berpatutan kepada anggotanya.

 3. Anggota koperasi menikmati pulangan atas langganan dan modal yang disumbangkan serta penyertaan aktif dalam pengurusan dan aktiviti koperasi

 4. Pihak Koperasi akan berusaha mencari projek daripada pihak berkuasa dan memberi kepada ahli melaksanakan projek itu dengan ekuiti 30:70 , di mana 70% adalah hak milik ahli. Tujuan hendak memberi peluang ahli menjana kan pendapatan dan meningkatkan ekonomi mereka.

 5. Pihak Koperasi akan membimbing ahli untuk menjadi usahawan dan pemimpin syarikat yang berjaya.

 6. Setiap ahli akan mendapat peluang perniagaan, serta dividen daripada Koperasi setiap tahun.

 

 

HAK AHLI KOPERASI

 

 1. Mendapat kemudahan/ perkhidmatan ekonomi.

 2. Mendapat balik modal syer/ganjaran kewangan lain bila berhenti.

 3. Menerima rebat/hadiah langganan/  dividen/ syer bonus.

 4. Menerima harta koperasi jika koperasi dibubarkan.

 5. Mendapat pinjaman.

 6. Menerima derma/tabung kebajikan.

 7. Mendapat peluang perniagaan daripada Koperasi.

 8. Pewaris dan penama akan menerima pelaburan dan dividen sekiranya ahli meninggal dunia.

 9. Membeli semua aset Koperasi dengan harga Ahli dan bukan dengan harga PASARAN.